In Memorium, Kenneth E. Salyer, MD. Leer meer
Terug

Over Paul Tessier

Volgens Evelyn Waugh heeft men pas de leeftijd bereikt om een autobiografie te schrijven, als men niet meer nieuwsgierig is naar de toekomst. Misschien is dit de reden waarom Paul Tessier heeft gezegd dat hij er nooit een zal schrijven. Zijn oorspronkelijke beschrijvingen en de daaropvolgende ontwikkeling van de craniofaciaal reconstructieve technieken, hebben het beeld van de plastische en maxillofaciale chirurgie veranderd, een nieuw subspecialisme gecreëerd en hoop gegeven aan velen met ernstige aangezichtsafwijkingen die voorheen niet konden worden behandeld. Maar wat hem echt uitzonderlijk maakt, is zijn onverzadigbare drang om vooruitgang te boeken, zijn resultaten te verbeteren, zodat zelfs rond zijn tachtigste levensjaar, wanneer de meesten tevreden zouden zijn met in het verleden behaalde resultaten, hij nog steeds nieuwe ideeën voortbracht. Hij was niet tevreden met een patiënt die er 'beter uit moet zien dan voordat we begonnen'. Zijn filosofie luidde 'als het niet normaal is, is het niet genoeg'.

Paul Louis Tessier werd geboren in augustus 1917 in Heric, aan de Atlantische kust van Frankrijk, in de buurt van Nantes. Zijn familie had geen achtergrond in de geneeskunde. Zijn ouders waren wijnhandelaren, maar zijn overgrootvader was een smid, en misschien was hiermee het zaadje gelegd dat later zijn verlangen deed ontkiemen om harde materialen naar eigen inzicht om te vormen. Aanvankelijk was het zijn ambitie om als ingenieur bij de marine te komen. Door een combinatie van ziekte en letsel liep hij echter tijdsverlies op tijdens zijn studie, waardoor zijn wiskunde uiteindelijk niet voldoende bleek. Zijn gedachten gingen vervolgens nog even uit naar de bosbouw, maar tenslotte besloot hij voor een carrière in de geneeskunde te kiezen, en ging hij in oktober 1936 studeren aan de medische faculteit in Nantes. In 1940 werd hij tot krijgsgevangene gemaakt. Hij werd in de buurt van Nantes vastgehouden, en werd ernstig ziek doordat noch de Franse, noch de Duitse artsen een diagnose konden vaststellen. Omdat gedacht werd dat hij zou sterven, werd een bezoek van zijn moeder geregeld. Zij wist de Franse kapitein over te halen om Dr. Veran, de leraar van Tessier in besmettelijke ziekten, toe te laten. De diagnose tyfus myocarditis werd ‘binnen 10 seconden' vastgesteld, en Tessier was erg onder de indruk van Veran die zijn bewakers met een reeks vragen en antwoorden had doen geloven dat zij dit zelf al hadden bedacht! Vrijlating volgde in 1941, vanwege zijn ziekte, met een waarschuwing om het wat rustiger aan te doen. Hij hechtte weinig waarde aan dit advies en ontwikkelde een passie voor roeien die 40 jaar zou duren. Hij voelde zich sterk aangetrokken tot de 'totale inspanning' die hierbij betrokken was 'van vingers tot tenen', wat veel over de man zegt.

Het lot lachte Tessier opnieuw toe in september 1943. Inmiddels terug in Nantes, als chirurgisch assistent in opleiding, coachte hij samen met een collega een jaar lang vijf studenten voor hun examens. Toen vier van hen als beste eindigden, werd dit feestelijk afgerond. Tessier wisselde van dienst met een vriend en het gezelschap roeide naar een restaurant. Na de maaltijd werden zij opgeschrikt door het kabaal van Amerikaanse B19 bommenwerpers, en tegen de tijd dat ze waren terug geroeid, had het centrum van de stad grote schade opgelopen. Het ziekenhuis was getroffen, en met name de kamer van de dienstdoende assistenten bleek vernietigd, waarbij de vriend van Tessier was omgekomen.

Na de vernietiging van het ziekenhuis, bleek het onmogelijk om zijn carrière in Nantes te vervolgen, dus vertrok Tessier naar Parijs. Hij kreeg een gast-aanstelling bij de maxillofaciale dienst van het Rode Kruisziekenhuis bij Virenque, maar omdat hij weinig geld had, zag hij zich genoodzaakt om een administratie functie te aanvaarden ter beoordeling van arbeidsongeschiktheidspensioenen van medewerkers die verwondingen hadden opgelopen tijdens de oorlog van 1914-1918. Omdat hier geen gelegenheid was om patiënten te zien, vertrok hij al snel, om arts te worden in een staalfabriek. Deze aanstelling was van korte duur omdat hij werd ontslagen na klachten van de vakbonden. Hij zou de regels te streng hebben gehanteerd ten aanzien van ziekteverlof! Vervolgens ging hij aan de slag in een multiplexfabriek ('het rook goed'). Zijn interesse voor plastische chirurgie werd gewekt in 1942, toen hij als opleidingsassistent ging werken onder Robert Bureau, een algemeen chirurg, die lipspleet operaties uitvoerde, en Dupuytren’s contracturen deed. Uiteindelijk trad Tessier in november 1944 toe tot de kinderchirurgische afdeling van het St. Joseph. De chef, Georges Huc, in essentie een pediatrische orthopedist en tevens vriend van Veau, behandelde lipspleten, palatums en handen. Hij zou een grote invloed hebben op Tessier, die hem beschouwde als een kalme, bekwame chirurg, een echte heer en vaderfiguur.

Na de bevrijding van Parijs werd de Rode Kruis-eenheid overgebracht naar Hôpital de Puteaux en vervolgens in maart 1946 naar Hôpital Foch. Tessier ging samen met Virenque, en zij werden vergezeld door een tweede maxillofaciaal team onder leiding van Ginestet, een beroepsmilitair uit Lyon. De twee leiders werden aartsvijanden en voerden hun taken volledig onafhankelijk van elkaar uit. Rond dezelfde tijd begon Tessier tweemaandelijks Engeland te bezoeken, telkens twee keer per jaar, bij Gillies, McIndoe, Mowlem en Kilner, waar hij veel nieuwe ideeën opdeed ('het was een openbaring') en een voorliefde voor dit land ontwikkelde die hem altijd is bijgebleven. Het 'Marshall-plan' bood de gelegenheid om de VS te bezoeken. Het gezelschap waarmee hij reisde, bestond echter uit voornamelijk bureaucraten, met instellingen die niet in overeenstemming waren met de meer directe benadering van Tessier. Bijgevolg 'verdween' hij na een saaie week in Washington. Er volgden zes weken in New York, een maand in San Francisco, Los Angeles en St. Louis, waarna hij weer terugkeerde naar New York. Gedurende die tijd ontmoette hij veel toonaangevende Amerikaanse plastisch chirurgen, waaronder Aufricht, Converse, Connley, Bunnell, Boyes, Brown, Byars en anderen.

In 1949 werd het Hôpital Foch overgenomen door de SNCF en de nieuwe directeur vroeg Tessier te blijven om brandwonden te behandelen en aangezichtschirurgie uit te voeren. Tegen die tijd was Virenque overleden, dus alle woede van Ginestet werd botgevierd op Tessier, en de afdeling Tandheelkunde werd verboden om werkzaamheden voor hem uit te voeren. Zijn interesse werd steeds meer gewekt voor het aangezicht, en hoewel het ontbreken van enige orthodontistische of prothodontistische ondersteuning zeer nadelig leek voor de ontwikkeling van dergelijk werk, lag het niet in de aard van Tessier om zich hierbij neer te leggen. Integendeel, het moedigde hem aan om in plaats van te vertrouwen op orthodontische beugels een reeks ingenieuze 'zelf fixerende' osteotomieën te ontwikkelen. De toegenomen ervaring in Parijs, werd nu versterkt door zijn betrokkenheid bij orbitale chirurgie in Nantes en Lille, op verzoek van twee eminente oogartsen, Sourdille en Francois.

In 1957 werd Tessier geraadpleegd door een jonge man met een aangezichtsafwijking, zoals hij nooit eerder was tegengekomen. Hij werd beschreven als iemand met een 'wonderbaarlijk exorbitisme van een monsterlijk aspect'. Toen Tessier hem 2 maanden later weer zag, na enig onderzoek te hebben uitgevoerd, wist hij dat de misvormingen het gevolg waren van de ziekte van Crouzon. Tessier was van mening dat de maxillaire, orbitale en aangezichtsafwijkingen in één operatie moesten worden gecorrigeerd. Sir Harold Gilles had in 1950 een artikel gepubliceerd over een hoge osteotomie op het niveau van Le Fort III, maar de afwijking van de patiënt was teruggekeerd. Gillies was niet tevreden met de techniek en raadde anderen aan ‘het nooit te doen’. Tessier las het artikel en vroeg de illustrator van Sir Harold of hij de originele tekeningen van de operatie mocht bestuderen. Ervan overtuigd dat de technische moeilijkheden die inherent zijn aan dergelijke chirurgie, opgehelderd moesten worden, begon hij thuis op droge schedels te werken. Het werd al snel duidelijk dat het noodzakelijk was om de operatie op kadavers uit te oefenen, voordat deze klinisch werd uitgevoerd. Ook hier bleek 'het gezag' contraproductief. Omdat Tessier niet in Parijs was opgeleid, kreeg hij hier geen universitaire voorzieningen en had hij dus geen toegang tot een snijzaal. Onverschrokken nam hij contact op met de anatomie-technicus in Nantes en maakte afspraken om daar 's nachts naartoe te gaan. Na een werkdag zou hij met zijn operatieassistent op de avondtrein uit Parijs stappen, de dissecties uitvoeren in Nantes, de retourtrein nemen om 2.30:25 uur en ’s morgens weer terug zijn. Dit illustreert een opmerkelijke toewijding, waarbij tevens in ogenschouw moet worden genomen dat de enige instrumenten die beschikbaar waren om de complexe benige dissecties uit te voeren, bestonden uit een hamer en beitel, geen high speed zagen of disimpactie tangen Uiteindelijk werd de patiënt geopereerd, waarbij het aangezichtsskelet volledig van de schedel werd losgemaakt en 2 mm naar voren werd gehaald via meerdere aangezichtsincisies. Bottransplantaten ondersteunden het naar voren gehaalde skelet, maar ondanks alle voorbereidingen bleken de botafwijkingen veel groter en onregelmatiger dan was voorzien. Als gevolg hiervan werd fixatie een groot probleem en na XNUMX weken bleef het aangezicht van de patiënt los. Uiteindelijk werd een effectieve externe fixateur gebouwd (niet bij de eerste poging) en werd een stabiel resultaat bereikt.

Tessier zag al drie jaar lang geen soortgelijk geval meer, maar was tegelijkertijd geïnteresseerd geraakt in de correctie van orbitaal hypertelorisme. Een zeer begaafde neurochirurg in het Hôpital Foch, genaamd Guiot, had een ruime ervaring in de behandeling van orbitale meningiomen gevolgd door een directe reconstructie, die vaak werd uitgevoerd door Tessier. Dit leidde tot zijn hoogtepunt, omdat hij met zijn gecombineerde ervaring van gelaats-, orbitale en neurochirurgie een methode wist te bedenken om de orbita mediaal te verschuiven via een transcraniële benadering. Guiot was aanvankelijk erg bezorgd over infectie door de frontale sinus en er werd besloten om dit achterwege te laten en de frontale dura te versterken met een dermis implantaat. Na dit te hebben uitgevoerd, had Tessier er geen vertrouwen in dat hij voldoende kennis en inzicht had om de orbita veilig te mobiliseren. Dit leverde een vertraging op van 3 jaar, tot 6, totdat hij en Guiot hun eerste volledige reconstructie uitvoerden.

De craniomaxillofaciale chirurgie werd ‘geboren’ na een lange ‘draagtijd’, en pas toen hij zijn werk presenteerde op het Internationale Congres voor Plastische Chirurgie in Rome in 1967 besefte Tessier dat het echt iets nieuws was. Er was zoveel belangstelling dat hij later in datzelfde jaar een bijeenkomst organiseerde in het Hôpital Foch, waarvoor hij een aantal vooraanstaand plastisch chirurgen, kaakchirurgen, neurochirurgen, oogartsen en kinderartsen uitnodigde. In 6 week tijd presenteerde hij alle patiënten die hij had geopereerd en bij wie hij verdere verrichtingen had uitgevoerd, waaronder twee hypertelorisme-correcties en twee aangezichtscorrecties bij de ziekte van Crouzon, waarvoor hij om hun kritische beoordeling vroeg. Aan het einde van de bijeenkomst vergadering entameerde hij een discussie onder de bijeenkomen clinici over het al dan niet voortzetten van deze operaties, gezien de inherente risico's. Gelukkig betuigden zij hun steun.

In de daaropvolgende jaren ontwikkelde Tessier niet alleen zijn ideeën, maar leidde hij ook wereldwijd de eerste generatie craniomaxillofaciale chirurgen op. Zijn latere bijdragen en verfijningen zijn goed gedocumenteerd en hebben een diepgaand effect gehad op de praktijk van plastische- en maxillofaciale chirurgen en de neurochirurgie in het algemeen, evenals het opzetten van een nieuw subspecialisme, dat hij bij voorkeur 'orthomorfe chirurgie' zou noemen. Zijn vermogen om te werken was, zelfs met pensioen, buitengewoon, maar hij mag niet worden beschouwd als een man zonder andere interesses. Hij had een passie voor de jacht op groot wild en heeft vele expedities georganiseerd door onbekende gebieden van de Republique Centrafricaine en aan de grens met Sudan, langs de 'slavenbaan' die Commandant Marchand gebruikte tijdens zijn 3-jarige expeditie van de Atlantische oceaan naar de Nijl. In dit kader heeft hij vele maanden geleefd met Afrikaanse spoorzoekers, wiens mysterieuze vaardigheden hij enorm bewonderde. Het was vooral de eenzaamheid en de gelegenheid om één te zijn met de natuur wat hem aantrok, het beste uitgedrukt door het Franse woord ‘discret’. Kunst, en met name beeldhouwkunst, was zoals te verwachten een geliefde bezigheid, die hij gebruikte in zijn studies van de gezichtsvorm voor zoveel patiënten.

Paul Tessier was een buitengewone man. Hij werd gedreven door de wens van de echte ontdekkingsreiziger om uitdagingen aan te gaan, routes rond ogenschijnlijk onoverkomelijke obstakels te bedenken en zo vooruitgang te boeken. Hij heeft een substantiële bijdrage aan de chirurgie geleverd. Zijn bijzondere gave van hardnekkige strijdbaarheid, in combinatie met een oprechte empathie en zorg voor zijn patiënt, belichaamt een stervende traditie in de geneeskunde. In een tijd waarin we in toenemende mate worden beperkt door bureaucratie en de drang om te publiceren, vaak zonder voldoende tijd te besteden aan een goede evaluatie, zijn degenen die hem hebben gekend en van hem hebben geleerd, zeldzaam bevoorrecht.

Paul Tessier