Kwalificaties:

  • • Volledig ingevulde aanvragen voor een actief en geassocieerd lidmaatschap, moeten uiterlijk drie maanden vóór de Executive Business Meeting bij de secretaris-penningmeester worden ingediend.
  • • Actieve en geassocieerde leden kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de secretaris-penningmeester om hun lidmaatschappenoverzicht te overleggen.
  • • Alle nieuwe leden ontvangen een door het bestuur ondertekend lidmaatschapscertificaat en een kopie van de statuten van de Vereniging.
  • Bekijk hier onze volledige lijst met kwalificaties

Toepassen