Kwalificaties:

  • Voltooide aanvragen voor een actief en geassocieerd lidmaatschap moeten uiterlijk drie maanden vóór de Executive Business Meeting bij de secretaris-penningmeester worden ingediend.
  • Actieve en geassocieerde leden kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de secretaris-penningmeester voor overdracht van lidmaatschapscategorieën.
  • Alle nieuwe leden ontvangen een door de president, secretaris-penningmeester en raad ondertekend lidmaatschapscertificaat en een kopie van de statuten van de Society.
  • Bekijk hier onze volledige lijst met kwalificaties

Van toepassing zijn